Fitness i lirë+Klasa

3 HERË NË JAVE, ÇDO ORË TË DITËs

4 HERË NË JAVË, çDO ORË TË DITËs

Abonim Mujor

4.500 L

Abonim 3 Mujor

11.500 L

Abonim Mujor

5.000 L

Abonim 3 Mujor

13.500 L

Abonim 6 Mujor

20.000 L

Abonim 1 Vjeçar

35.500 L

Abonim 6 Mujor

25.500 L

Abonim 1 Vjeçar

47.000 L

5 HERË NË JAVË, çDO ORË TË DITËs

çdo ditë tË JAVËs, çDO ORË TË DITËs

Abonim Mujor

5.500 L

Abonim 3 Mujor

14.500 L

Abonim Mujor

6.000 L

Abonim 3 Mujor

16.000 L

Abonim 6 Mujor

28.000 L

Abonim 1 Vjeçar

52.000 L

Abonim 6 Mujor

30.000 L

Abonim 1 Vjeçar

57.000 L

Fitness i lirë+Klasa

3 HERË NË JAVE, ÇDO ORË TË DITËs

Abonim Mujor

4.500 L

Abonim 3 Mujor

11.500 L

Abonim 6 Mujor

20.000 L

Abonim 1 Vjeçar

35.500 L

4 HERË NË JAVË, çDO ORË TË DITËs

Abonim Mujor

5.000 L

Abonim 3 Mujor

13.500 L

Abonim 6 Mujor

25.500 L

Abonim 1 Vjeçar

47.000 L

5 HERË NË JAVË, çDO ORË TË DITËs

Abonim Mujor

5.500 L

Abonim 3 Mujor

14.500 L

Abonim 6 Mujor

28.000 L

Abonim 1 Vjeçar

52.000 L

çdo ditë tË JAVËs, çDO ORË TË DITËs

Abonim Mujor

6.000 L

Abonim 3 Mujor

16.000 L

Abonim 6 Mujor

30.000 L

Abonim 1 Vjeçar

57.000 L

fitness ditor 500 l

Crossfit

3 HERË NË JAVË

4 HERË NË JAVË

Abonim Mujor

5.000 L

Abonim 3 Mujor

13.500 L

Abonim Mujor

5.500 L

Abonim 3 Mujor

14.500 L

Abonim 6 Mujor

25.500 L

Abonim 1 Vjeçar

47.000 L

Abonim 6 Mujor

28.000 L

Abonim 1 Vjeçar

52.000 L

5 HERË NË JAVË

6 HERË NË JAVË

Abonim Mujor

6.000 L

Abonim 3 Mujor

16.000 L

Abonim Mujor

7.000 L

Abonim 3 Mujor

18.000 L

Abonim 6 Mujor

30.000 L

Abonim 1 Vjeçar

57.000 L

Abonim 6 Mujor

35.000 L

Abonim 1 Vjeçar

63.000 L

SHËRBIME TË TJERA

Crossfit

3 HERË NË JAVË

Abonim Mujor

5.000 L

Abonim 3 Mujor

13.500 L

Abonim 6 Mujor

25.500 L

Abonim 1 Vjeçar

47.000 L

4 HERË NË JAVË

Abonim Mujor

5.500 L

Abonim 3 Mujor

14.500 L

Abonim 6 Mujor

28.000 L

Abonim 1 Vjeçar

52.000 L

5 HERË NË JAVË

Abonim Mujor

6.000 L

Abonim 3 Mujor

16.000 L

Abonim 6 Mujor

30.000 L

Abonim 1 Vjeçar

57.000 L

6 HERË NË JAVË

Abonim Mujor

7.000 L

Abonim 3 Mujor

18.000 L

Abonim 6 Mujor

35.000 L

Abonim 1 Vjeçar

63.000 L

aBONIM DITOR NË CROSSFIT 600 l

SHËRBIME TË TJERA

Sherbimi dietik sipas analizes epigenetike te ADN-se licensuar nga FDA 200 €

Inbody test 1.300 L