Trainers

Julian Xhafa

Fitness

Pozicioni i punës
Fitness Instructor & Personal Trainer

Eksperiencat
7 vite në fushën e Fitness & Personal Trainer

Diplomuar
Fakulteti Veprimtarise Fizike dhe Rekreacionit
Master Profesional-Trajner Fitnesi
Master Shkencor-Mesuesi ne Edukimin Fizik e Sporte

Specializuar
Personal Trainer
Nutricionist
Guida Turistike

Moto
Work on you, for you!